Travindy

Zrealizowane projekty

DORADZTWO      I      SZKOLENIA       I      CERTYFIKACJA

Ocena wdrożenia zasad rozwoju zrównoważonego – Polska

DORADZTWO

Ocena wdrożenia zasad rozwoju zrównoważonego – Kazachstan

DORADZTWO

Ocena wdrożenia zasad rozwoju zrównoważonego – Kirgistan

DORADZTWO

Ocena wdrożenia zasad rozwoju zrównoważonego w kurorcie

DORADZTWO

Komunikacja w zakresie zrównoważonego rozwoju

DORADZTWO

Kompleksowe zarządzanie zrównoważonym rozwojem

DORADZTWO

Audyt zrównoważonego rozwoju hotelu

CERTYFIKACJA

Certyfikacja zrównoważonej turystyki dla touroperatorów

CERTYFIKACJA

Szkolenie na temat zrównoważony rozwoju dla biur podróży

EDUKACJA

Jak zredukować jednorazowy plastik

EDUKACJA