Travindy

Zrównoważony rozwój w szkoleniach z obsługi wycieczek

KLIENT

Switch Asia Program (Kyrgyzstan, Kazakhstan) 

2020-2022

W ramach programów SWITCH-Asia w Kazachstanie i Kirgistanie przeprowadziliśmy cztery 5-tygodniowe kursy online i cztery 2-dniowe warsztaty na miejscu dla lokalnych touroperatorów. Program został zrealizowany we współpracy z partnerami projektu SWITCH-Asia, w tym Eceat, Helvetas, Kazachstan Tourist Association (KTA), Kyrgyz Association of Tour Operators (KATO). Program szkoleniowy był zgodny z ramami Travelife (certyfikacja zrównoważonego rozwoju dla touroperatorów).

W sumie ponad 450 profesjonalistów poznało podstawowe zasady zarządzania zrównoważonym rozwojem w operacjach turystycznych, w tym operatorów biur, projektowania produktów turystycznych, łańcucha dostaw i relacji ze społecznością. Szkolenie obejmowało zarządzanie środowiskiem i ochronę przyrody, prawa człowieka i warunki pracy, ochronę kultury i dobrobyt społeczności. Szkolenie dostarczyło firmom turystycznym zestaw praktycznych rozwiązań, które pomogą każdej firmie stać się bardziej świadomą społecznie i przyjazną dla środowiska, i które można łatwo wdrożyć w codziennych operacjach.