Travindy

Szkolenia w zakresie turystyki zrównoważonej

Oferujemy szkolenia i seminaria z zakresu zrównoważonej turystyki dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i zrozumienie zrównoważonego rozwoju, wpływu społeczno-ekonomicznego i zarządzania środowiskowego w sektorze turystycznym.

Po naszym szkoleniu, Ty i Twoi pracownicy będziecie posiadali niezbędną wiedzę i narzędzia, aby z powodzeniem rozwijać swoją organizację i zarządzać nią zgodnie z globalnymi standardami turystyki zrównoważonej.

Nasze programy szkoleniowe są odpowiednie dla osób indywidualnych, organizacji i stowarzyszeń. Oprócz naszych standardowych programów, możemy opracować unikalne szkolenie dostosowane do potrzeb Twojej organizacji.

Nasze programy szkoleniowe są odpowiednie dla osób indywidualnych, organizacji i stowarzyszeń. Oprócz naszych standardowych programów, możemy opracować unikalne szkolenie dostosowane do potrzeb Twojej organizacji.

Uczenie się jest sprawdzoną strategią, która pozwoli uzyskać zarówno osobom jak i firmom wysokie wyniki pracy. Szkolenia sprzyjają transferowi wiedzy, dając początek dalszym innowacjom, efektywności i konkurencyjności.

Zrównoważony rozwój to kolejny obszar, którym warto sie zaznajomić aby zwiększyć efektywność operacyjaną, a także bezpieczeństwo, jakość, kodeks postępowania, sprzedaż, marketing i IT. Szkolenia pozwalają spojrzeć na organizację z nowej perspektywy, przyjrzeć się procesom wewnętrzym, które przekładają się również na społeczności, w których dana organizacja działa. Ważnym elementem transferu wiedzy z zakresu rozwoju zrównowazonego jest nie tylko zwiększenie ogólnej świadomosci w tym temacie, ale także tego jak poszczególne aspekty wpływają na codzienną pracę oraz życie i pracę interesariuszy.

Organizacje powinny realizować programy szkoleniowe dla swoich pracowników, w ramach których będą oni zaznajamiani z celami organizacji w zakresie rozwoju zrównoważonego oraz niezbędnymi krokami, które pozwolą ten cel osiągnąć.

DOSTĘPNE KURSY

Podstawy Turystyki Zrównoważonej

Kurs ten omawia relacje między turystyką, środowiskiem, gospodarką, społeczeństwem i kulturą, a także zaznajamia z zasadami zrównoważonego zarządzania turystyką i prezentuje szereg dobrych praktyk.

Program szkoleniowy GSTC w zakresie zrównoważonej turystyki

Travindy jest członkiem Światowej Rady Turystyki Zrównoważonej, a nasz zespół posiada licencję na prowadzenie ich firmowego szkolenia. GSTC STTP to kurs, który szczegółowo omawia globalne kryteria turystyki zrównoważonej, co ma na celu pomóc destynacjom turystycznym i firmom opracować odpowiednie strategie, i wdrożyć skuteczne działania z zakresu zrównoważogeo rozwoju.

Regeneratywne produkty turystyczne

Jest to praktyczny kurs, który pomaga stworzyć unikalne produkty turystyczne, które wpisują się w trend turystyki regeneratywnej, tj. niosącej pozytywny wkład w ochronę środowiska i rozwój społeczności loklanych, uwielbianych jednocześnie przez odwiedzających. Program ten odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie klientów na podróże regeneracyjne, ekologiczne rozwiązania i wpływ społeczny w turystyce.

Zrównoważone zarządzanie destynacjami

Kurs ten szczegółowo omawia standardy i zasady zrównoważonego rozwoju mających zastosowanie dwla destynacjach turystycznych. Pomaga on integrować kwestie zrównoważonego rozwój w strategię rozwoju turystyki danego obszaru, zaangażować lokalnych przedsiębiorców turystycznych i mieszkańców oraz wykorzystać aspekty rozwoju zrównoważonego w budowaniu marki i komunikacji.

Zrównoważone biura podróży i organizatorzy wycieczek

Jest to kompleksowe szkolenie, który omawia standardy i praktyki turystyki zrównoważonej oraz odpowiedzialności społecznej biznesu. Pomaga ono zintegrować aspekty rozwoju zrównoważonego w strategię rozwoju firmy, zaangażować interesariuszy oraz skutecznie wykorzystać zrównoważony rozwój w marketingu i sprzedaży.

Zrównoważone hotelarstwo

Jest to kompleksowy kurs pomagający zintegrować aspekty zrównoważonego rozwoju w strategię hotelu i jego działania operacyjne, zaangażować personel i gości, zapewnić ekologiczne i odpowiedzialne zaopatrzenie oraz skutecznie wykorzystać zrównoważony rozwój w marketingu i sprzedaży.

POBIERZ NASZĄ OFERTĘ SZKOLENIOWĄ

Najczęściej zadawane pytania

Podstawy Turystyki Zrównoważonej to kurs online, dostępny do samodzielnej nauki w swoim tempie.

Pozostałe programy szkoleniowe mogą być realizowane online w formie interaktywnych webinarów, lub warsztatów stacjonarnych.

W tej chwili jedynym kursem dostępnym dla osób indywidualnych jest kurs Podstawy Turystyki Zrównoważonej.

Wszystkie pozostałe programy są realizowane na zamowienie organizacji lub stowarzyszeń. Jeśli jednak zbierzesz grupę co najmniej 6 osób, możemy poprowadzić wybrany program również dla Ciebie.

Koszt zależy od wybranego programu, formatu (online lub na miejscu), wielkości grupy i języka. Proszę skontaktować się z nami w celu przygotowani indywidualnej oferty i wyceny.

ZREALIZOWANE PROJEKTY

KLIENT

Program Switch Asia (Kirgistan, Kazachstan)

W ramach unijnych programów SWITCH-Asia w Kazachstanie i Kirgistanie zrealizowaliśmy cztery 5-tygodniowe kursy online oraz cztery 2-dniowe warsztaty stacjonarne dla lokalnych biur podróży. Program został zrealizowany we współpracy z partnerami projektu SWITCH-Asia, w tym Eceat, Helvetas, Kazachskie Stowarzyszenie Turystyczne (KTA), Kirgiskie Stowarzyszenie Operatorów Turystycznych (KATO). Program szkoleniowy był zgodny ze standartem Travelife (certyfikacja zrównoważonego rozwoju dla biur podróży). W sumie ponad 450 profesjonalistów z braży turystycznej zaznajomiło się z podstawowymi zasadami zarządzania zrównoważonym rozwojem w branży turystycznej, w tym zielone zarzadzanie biurem, projektowanie zrównoważonych produktów turystycznych, łańcuch dostaw i wsparcie społeczności… Dowiedz się więcej