Travindy

Doradztwo w zakresie turystyki zrównoważonej

Travindy pomaga destynacjom turystycznym, biurom podróży i obiektom noclegowym we wdrożeniu zasad i praktyk turystyki zrównoważonej w swoją działalność operacyjną, komunikację i marketing.

Pomożemy Tobie i Twojemu zespołowi ocenić poziom wdrażenia zasad turystyki zrównoważonej w firmie lub destynacji tuurystycznej, zidentyfikujemy największe wyzwania i pomożemy dostosować działania w kierunku rozwoju zrównoważonego.

Pomagamy organizacjom w tworzeniu własnych strategii zrównoważonego rozwoju, polityk i wdrażaniu przejrzystego systemu raportowania niefinansowego, dbając o to, aby działania na rzecz zrównoważonego rozwoju szły w parze z korzyściami biznesowmi.

Travindy przygotowuje do certyfikacji zrównoważonej turystyki pojedyncze firmy i organizacje, ale również posiadamy programy przygotowawcze dla przedsiębiorstw i stowarzyszeń zainteresowanych certyfikacją swoich członków lub dostawców.

Zrównoważony rozwój szansą dla firm i destynacji

Zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy jest koniecznością w dzisiejszym środowisku biznesowym. Przynosi on również wiele korzyści:

– Obniżenie kosztów działalności

– Zwiększenie dochodów

– Minimalizacja ryzyka operacyjnego i ryzyka łańcucha dostaw

– Zwiększenie lojalności klientów

– Zwiększenie lojalności pracowników

– Tworzenie kultury innowacyjności

– Otwarcie nowych możliwości inwestycyjnych

– Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów turystycznych

Strategia rozwoju zrównoważonego

Travindy pomoże Ci sprostać wszystkim wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem i wykorzystać z wynikających z niego nowych możliwości. Wspieramy firmy i destynacje turystyczne w procesach transformacji prowadzących ku bardziej zrównoważonym praktykom. Pomożemy Ci w zdiagnozowaniu obecnej sytuacji organizacji w obszarze zrównoważonego rozwoju, oraz w opracowniu planów i długoterminowej strategii działania. W wyniku naszych działań, zrównoważony rozwój staje się integralną częścią wszystkich działań Twojej firmy lub destynacji, co przełoży się na rzeczywisty i wymierny wpływ na satysfakcję pracowników, lojalność klientów, optymalizację kosztów oraz dbałość o środowisko.

Zdiagnozujemy Twoją obecną sytuację i zidentyfikujemy możliwości poprawy wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Korzystając ze sprawdzonych praktyk i narzędzi, pomożemy poprawić wydajność działalności operacyjnej i łańcucha dostaw Twojej organizacji, zmniejszając ich negatywny wpływ społeczny i środowiskowy, jednocześnie zwiększając Twoją efektywność i konkurencyjność.

Zdiagnozujemy Twoją obecną sytuację i zidentyfikujemy możliwości poprawy wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Korzystając ze sprawdzonych praktyk i narzędzi, pomożemy poprawić wydajność działalności operacyjnej i łańcucha dostaw Twojej organizacji, zmniejszając ich negatywny wpływ społeczny i środowiskowy, jednocześnie zwiększając Twoją efektywność i konkurencyjność.

Kwestie związane z ochroną środowiska i rozwojem zrównoważonym stały się niezwykle istotne dla wielu firm. Ten trend będzie się utrzymywał. Posiadanie udokumentowanej polityki zrównoważonego rozwoju jest już nie tylko zalecane, ale często stanowi wymóg prawny, lub minimum wymagane przez renomowane organizacje i stowrzyszenia turystyczne. Możemy pomóc w napisaniu polityki zrównoważonego rozwoju (odpowiedzialnej turystyki) Twojej firmy, jak również innych kluczowych dokumentów, w tym polityki środowiskowej, polityki relacji społecznych/społecznych, polityki zrównoważonego zaopatrzenia oraz polityki łańcucha dostaw/kodeksu postępowania dostawców.

Kwestie związane z ochroną środowiska i rozwojem zrównoważonym stały się niezwykle istotne dla wielu firm. Ten trend będzie się utrzymywał. Posiadanie udokumentowanej polityki zrównoważonego rozwoju jest już nie tylko zalecane, ale często stanowi wymóg prawny, lub minimum wymagane przez renomowane organizacje i stowrzyszenia turystyczne. Możemy pomóc w napisaniu polityki zrównoważonego rozwoju (odpowiedzialnej turystyki) Twojej firmy, jak również innych kluczowych dokumentów, w tym polityki środowiskowej, polityki relacji społecznych/społecznych, polityki zrównoważonego zaopatrzenia oraz polityki łańcucha dostaw/kodeksu postępowania dostawców.

ZREALIZOWANE PROJEKTY

KLIENT

Urban Adventures (Intrepid Group)

Anula Galewska została zatrudniona przez Urban Adventures (część Intrepid Group) do opracowania kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Jej zadaniem było opracowanie i wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju firmy, stworzenie polityki i planu działania, a także zaprojektowanie systemu monitoringu i raportowania wpływu firmy na środowisko i społeczności lokalne. Za metodologię w zakresie minitoringu i raportowania, Urban Adventures zostało wyróżnione jako “Wschodzący Lider Turystyki Odpowiedzialnej” podczas Nagród Turystyki Zrównoważonej na targach WTM w Londynie. Anula pomogła również Urban Adventures uzyskać nagrodę Travelife Partner (certyfikat zrównoważonego rozwoju dla biur podróży). Anula była również odpowiedzialna za rozwój produktów turystyczych o szczególnym wkładzie społeczno-kulturowym, tworzonym przy współpracy z organizacjami pozarządowymi… Dowiedz się więcej