Travindy

Ocena zrównoważonego rozwoju ośrodka wypoczynkowego

KLIENT

Ulu Ulu Resort, Brunei

2017

Travindy ma na celu poprawę ogólnych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju i komunikacji hoteli i innych rodzajów zakwaterowania. Robimy to, oferując dokładną ocenę obiektu, wewnętrzną dokumentację i ocenę kanałów komunikacji online. Zostaliśmy zaproszeni przez ośrodek Ulu Ulu do przeprowadzenia takiej oceny zrównoważonego rozwoju. Ośrodek znajdował się w samym środku Parku Narodowego Temburong w Brunei, w związku z czym kluczowe znaczenie dla obiektu miało zminimalizowanie jego wpływu na środowisko przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści społeczno-ekonomicznych dla społeczności zamieszkującej ten odległy obszar.

Ośrodek szukał również sposobów na przyciągnięcie odpowiednich klientów i zachęcenie ich do bardziej odpowiedzialnego zachowania. Travindy przeprowadził wizytę na miejscu, przeprowadził szkolenie w zakresie zrównoważonego rozwoju dla głównego zespołu i dostarczył dokładną analizę wyników hoteli w zakresie zrównoważonego rozwoju i komunikacji, wraz z listą łatwych do wdrożenia rozwiązań.

UPD: Ulu Ulu Resort został zamknięty w czerwcu 2020 r. z powodu pandemii Covid.