Travindy

Ocena zrównoważonego rozwoju – KAZACHSTAN

KLIENT

Katon-Karagay

2023

Travindy przeprowadziła kompleksową ocenę zrównoważonego rozwoju odległego regionu Katon-Karagay, położonego w północno-wschodniej części Kazachstanu. Głównym celem tej inicjatywy była pomoc regionowi w poprawie jego wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju i opracowaniu planu strategicznego, który utoruje drogę do uzyskania międzynarodowego certyfikatu zrównoważonej turystyki.

Ocena rozpoczęła się od oceny obecnych praktyk zrównoważonego rozwoju Katon-Karagay, obejmujących szerokie spektrum aspektów, w tym wpływ na środowisko, zaangażowanie społeczności, ochronę kultury i korzyści ekonomiczne. Zespół ekspertów Travindy ds. zrównoważonego rozwoju zagłębił się w unikalną tkankę ekologiczną i kulturową regionu, ściśle współpracując z lokalnymi interesariuszami, aby uzyskać holistyczne zrozumienie wyzwań i możliwości zrównoważonego rozwoju turystyki.

Po zebraniu wszystkich informacji firma Travindy opracowała spersonalizowany plan podróży Katon Karagay w kierunku zrównoważonego rozwoju. Plan ten obejmował konkretne kroki, cele i ramy czasowe, dostosowane do unikalnych cech i aspiracji regionu. Dzięki tym jasnym celom Katon Karagay może śledzić swoje postępy i świętować sukcesy, gdy staje się bardziej zrównoważony. Dodatkowo przedstawione rekomendacje zawierały również zestaw działań, które pomogą poprawić ogólną jakość turystyki w regionie i przygotować go na przyjęcie większej liczby międzynarodowych gości.