Travindy

Kompleksowe zarządzanie zrównoważonym rozwojem

KLIENT

Urban Adventures (Intrepid Group)

2018-2020

Anula Galewska została zatrudniona przez Urban Adventures (część Intrepid Group) do opracowania kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Jej zadaniem było opracowanie i wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju firmy, stworzenie polityki i planu działania, a także zaprojektowanie systemu monitoringu i raportowania wpływu firmy na środowisko i społeczności lokalne. Za metodologię w zakresie minitoringu i raportowania, Urban Adventures zostało wyróżnione jako “Wschodzący Lider Turystyki Odpowiedzialnej” podczas Nagród Turystyki Zrównoważonej na targach WTM w Londynie. Anula pomogła również Urban Adventures uzyskać nagrodę Travelife Partner (certyfikat zrównoważonego rozwoju dla biur podróży).

Anula była również odpowiedzialna za stworzenie i wypromowanie kolekcji regeneratywnych produktów turystycznych (tzn. z pozytywnym wpływem naa społeczeństwo), zaprojektowanych i realizowanych we współpracy z organizacjami non-profit i przedsiębiorstwami społecznymi.

Wreszcie, Anula była odpowiedzialna za budowanie świadomości i zaangażowania w obnszarze rozwoju zrównoważonego wśród pracowników firmy, lokalnych dostawców i partnerów biznesowych. Obejmowało to stworzenie szeregu materiałów edukacyjnych, organizację webinariów, warsztatów i innych wydarzeń dla róznych grup interesariuszy.