Travindy

Ocena zrównoważonego rozwoju – Polska

KLIENT

Polish Tourism Board

2023

Travindy przeprowadziło ocenę poziomu wdrożenia zasad i praktyk zrównoważonej turystyki w polskich regionach, hotelach i biurach podróży dla Polskiej Organizacji Turystycznej w 2023 roku.

Głównym celem badania była wstępna ocena i weryfikacja sposobu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i hotelarstwie w Polsce. Dodatkowo projekt obejmował przygotowanie rekomendacji dotyczących wdrażania globalnych zasad zrównoważonej turystyki dla polskich firm prywatnych i destynacji turystycznych.

Zwieńczeniem projektu była prezentacja wyników przeprowadzonej ewaluacji wraz ze wskazaniem przykładowych rozwiązań i “dobrych praktyk” podczas konferencji “Współpraca. Innowacje. Zrównoważona turystyka”, które odbyły się w wybranych województwach.

Projekt będzie kontynuowany do końca 2023 roku.