Travindy

zrównoważone OBIEKTY NOCLEGOWE

Zrównoważony rozwój w działalności hotelarskiej

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna szybko stają się głównym przedmiotem zainteresowania zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, a branża hotelarska nie jest tu wyjątkiem. Sektor hotelarski wywiera zwiększoną presję na środowisko i jest wymagający w stosunku do zasobów naturalnych. Powoduje również szereg problemów społecznych, takich jak m.in. prawa pracownicze i warunki pracy, współczesne niewolnictwo, nierówności, nieodpowiedzialna polityka zamówień publicznych.

Globalna gościnność opiera się na lokalnej infrastrukturze i odpowiada na oczekiwania lokalnych interesariuszy. Klienci poszukują również bardziej zrównoważonych obiektów noclegowych. Z tego względu kluczowe znaczenie dla branży hotelarskiej ma włączenie zasad zrównoważonego rozwoju do jej podstawowych działań i strategii biznesowej.

Hotele odgrywają istotną rolę w zrównoważonej turystyce, a ich działalność może przyczynić się do osiągnięcia Celu Zrównoważonego “Rozwój Odpowiedzialnej Konsumpcji i Produkcji”. Zrównoważone obiekty noclegowe znacznie zmniejszają swój wpływ na środowisko dzięki najlepszym ekologicznym praktykom w zakresie obsługiwania sprzętów, usług, logistyki, produktów i dostaw. Tworzą również miejsca pracy i przyczyniają się do lokalnego wzrostu gospodarczego i pozytywnego wpływu społecznego.

Travindy pomaga hotelom i obiektom konferencyjnym poprawić ich wyniki finansowe i zwiększyć zadowolenie klientów poprzez wdrożenie zrównoważonego rozwoju w całej ich działalności i łańcuchu dostaw.

Travindy pomaga hotelom i obiektom konferencyjnym poprawić ich wyniki finansowe i zwiększyć zadowolenie klientów poprzez wdrożenie zrównoważonego rozwoju w całej ich działalności i łańcuchu dostaw.

Dlaczego zrównoważony rozwój w hotelarstwie ma znaczenie

sustainable accommodations

Zrównoważone noclegi korzystają z:

– Niższe koszty

– Wyższa wartość dla klienta

– Wyższa retencja klientów

– Mniejsze ryzyko

– Wyższa retencja pracowników i zdolność do przyciągania najlepszych talentów

– Poprawa stosunków z partnerami i społecznościami

– Dostęp do różnych programów finansowania

– Uwaga mediów

Z kim współpracujemy

SIECI HOTELI

NIEZALEŻNE HOTELE

CENTRA KONFERENCYJNE

UNIKALNE STRONY

Co możemy zrobić dla Twojej firmy

ZREALIZOWANE PROJEKTY

KLIENT

Travindy przeprowadza oceny zrównoważonego rozwoju obiektów noclegowych i może zweryfikować, czy hotel jest gotowy do międzynarodowej certyfikacji. Oceniamy hotele pod kątem globalnych kryteriów zrównoważonej turystyki i przygotowujemy rekomendacje dotyczące tego, co i jak można zrobić, aby poprawić wyniki społeczne i środowiskowe. Anula Galewska jest również akredytowanym audytorem Green Globe, jednostki certyfikującej w zakresie zrównoważonego rozwoju. Anula przeprowadziła audyt dwóch hoteli zlokalizowanych w Kazaniu w Rosji – 4-gwiazdkowego i 5-gwiazdkowego hotelu tureckiej sieci Tasigo, które są jednymi z najbardziej zrównoważonych hoteli w Azji Środkowej. Audyt obejmował weryfikację dokumentów pod kątem ponad 200 kryteriów zrównoważonego rozwoju… Dowiedz się więcej