Travindy

PUBLIKACJE

Opracowanie branżowych materiłów edukacyjnych i szkoleniowych pomoże każdej destynacji turystycznej rozwijać turystykę zrównoważoną.

Tworzenie przewodników i wytycznych dotyczących turystyki zrównoważonej dla firm i przedstwicieli branży ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju turystyki w zbalansowany i odpowiedzialny sposób. Dzieki praktycznym instrukcjom i wskazówkom, przedsiębiorstwa turystyczne zyskują głębsze zrozumienie zasad odpowiedzialnej turystyki, wspierając plany destynacji w działania z zakresu rozwoju zrównoważonego. 

Materiały edukacyjne zapewniają firmom praktyczne narzędzia do wdrażania zrównoważonych praktyk, poprawiając ich wyniki środowiskowe i społeczne. Zwiększenie świadomości przedstawicieli branży turystycznej oraz współpraca pomiędzy interesariuszami w obszarze rozwoju zrównoważonego przyczyniają się także się do tworzenia marki destynacji turystycznej jako dbającej o ludzi i przyrodę. Ostatecznie, branżowe materiały edukacyjne isnpirują do ciągłego ddoskonalenia się, promują dobre praktyki orz pomagają w realizacji strategii i celów destynacji w obszarze rozwoju zrównoważonego.

Opracowanie przydatnych materiałów edukacyjnych dotyczących turystyki zrównoważonej wpłynie na polepszenie wyników firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju i zaangażuje PRACOWNIKÓW.

Opracowanie praktycznych wytycznych i instrukcji dotyczących zrównoważonej turystyki i materiałów szkoleniowych może znacznie poprawić wyniki organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez zaangażowanie jej pracowników i dostawców. Dzięki takim materiałom, zwiększy się świadomość pracowników i dostawców przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju zrównoważonego, wzmacni się ich poczucie odpowiedzialności i zrozumienia roli, jaką każdy odgrywa w realizacji planów i strategii zrównoważonego rozwoju. Posiadając wiedzę i praktyczne narzędzia, pracownicy będą aktywnie przyczyniać się do wdrażania zrównoważonych praktyk na swoich stanowiskach pracy, przyczyniając się do realizacji celów organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie pracowników na wszystkich szczebla wpływa również na zwiększenia satysfakcji z pracy oraz promuje wartości takie jak innowacja, przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczna.

Co więcej, dostęp do edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i silne zaangażowanie w odpowiedzialność środowiskową i społeczną pomagają zrekrutować i zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników, wzmacniając reputację organizacji jako dobrego pracodawcy.

CO OFERUJEMY

Materiały

Edukacyjne

Wiedza i świdomość jest podstawą zrównoważonej turystyki, a nasz zespół może pomóc w opracowaniu materiałów edukacyjnych, które będą dostosowane do potrzeb grupy docelowej.

Od interaktywnych modułów e-learningowych i warsztatów po interesujące infografiki i prezentacje, nasze materiały zwiększą świadomość na temat zrównoważonej turystyki i zainspirują do pozytywnych działań.

Nasz doświadczony zespół będzie ściśle współpracował z Tobą, aby opracować angażujące i pouczające publikacje.

Niezależnie od tego, czy są to broszury, katalogi, raporty roczne czy inne rodzaje publikacji, pokażą one twoje zaangażowanie w zrównoważoną turystykę, podkreślą inicjatywy i poinformują interesariuszy o działaniach organizacji lub destynacji na rzecz rozwoju lokalnych społeczności i ochrony środowiska.

Publikacje

Przydatne

Materiały

Rozumiemy ważność promowania praktycznych narzędzi i dobrych praktyk, które ułatwiają wdrożenie zasad zrównoważonej turystyki wśród pracowników, dostawców i pozostałych przedstawicieli branży.

Nasi eksperci mogą opracować zestawy różnego rodzaju opracowania, w tym zestawy sprawdzonych i skutecznych narzędzi, wytycznych i list kontrolnych, które umożliwią interesariuszom dokonywanie odpowiedzialnych wyborów, zminimalizują ich wpływ na środowisko i przyczynią się do zachowania dziedzictwa kulturowego.

W naszej firmie wierzymy w dostosowywanie naszych usług do unikalnych potrzeb klientów.

Niezależnie od tego, czy reprezentujesz hotel, organizatora wycieczek, lokalną lub regionalną organizację turystyczną, czy agencję rządową, będziemy współpracować z Tobą w celu dostosowania treści i projektu materiałów, zapewniając ich idealne dopasowanie do tożsamości Twojej marki i celów zrównoważonego rozwoju.

Personalizacja

ZREALIZOWANE PROJEKTY

KLIENT

Polska Organizacja Turystyczna

Travindy przeprowadziło ocenę poziomu wdrożenia zasad i praktyk zrównoważonej turystyki w polskich regionach, hotelach i biurach podróży dla Polskiej Organizacji Turystycznej w 2023 roku.

Głównym celem badania było dokonanie wstępnej oceny oraz weryfikacji sposobu realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i hotelarstwie w Polsce. Dodatkowo, projekt obejmował przygotowanie rekomendacji dotyczących wdrażania globalnych zasad zrównoważonej turystyki dla polskich firm prywatnych i… Dowiedz się więcej