Travindy

ZRÓWNOWAŻONE BIURA PODRÓŻY

Zrównoważony rozwój w działalności turystycznej

Zrównoważeni turopoperaatorzy odgrywają ważną rolę w tworzeni więzi między podróżymi i destynacjami turystycznymi. Przyczyniły się one do rozwoju odległych obszarów na całym świecie – udostępniając odległe ziemie osobom z zewnątrz, dając społecznościom możliwość reprezentowania ich kultury i przynosząc korzyści ekonomiczne obszarom pozbawionym zasobów. Wzrost turystyki wiąże się z wieloma wyzwaniami, takimi jak zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatyczne, utrata różnorodności biologicznej, wycieki turystyczne, łamanie praw pracowniczych i utowarowienie kultur, by wymienić tylko kilka z nich.

Wiele firm turystycznych zdaje sobie sprawę, że zasady zrównoważonego rozwoju mogą mieć sens zarówno biznesowy, jak i moralny. Coraz więcej touroperatorów przyjmuje do wiadomości, że są odpowiedzialni wobec społeczeństwa i środowiska, globalnie i lokalnie, a także wobec swoich udziałowców.

Touroperatorzy wcześniej twierdzili, że za skutki w miejscach docelowych nie są odpowiedzialni oni, ale samorządy lokalne i dostawcy usług turystycznych w danym miejscu. Jednak wielu z nich zdało sobie sprawę, że ich rola jako pośredników sprawia, że mają wyjątkową możliwość wpływania na wybory konsumentów, praktyki dostawców i pomagania w zrównoważonym rozwoju turystyki.

W ostatnich latach również turyści stali się bardziej świadomi ekologicznie i społecznie. Są bardziej selektywni przy wyborze marek i produktów, a poza planem podróży i ceną, zwracają również uwagę na zrównoważony rozwój firm turystycznych. Dlatego, aby sprostać oczekiwaniom klientów, firmy turystyczne zaczęły aktywnie komunikować swoje praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Travindy pomaga firmom turystycznym włączyć zrównoważony rozwój do ich podstawowej działalności i produktów turystycznych, w taki sposób, aby przyciągnąć nowoczesnych podróżnych, jednocześnie przynosząc korzyści lokalnym społecznościom i chroniąc środowisko naturalne.

Travindy pomaga firmom turystycznym włączyć zrównoważony rozwój do ich podstawowej działalności i produktów turystycznych, w taki sposób, aby przyciągnąć nowoczesnych podróżnych, jednocześnie przynosząc korzyści lokalnym społecznościom i chroniąc środowisko naturalne.

Dlaczego zrównoważony rozwój w działalności turystycznej ma znaczenie

sustainable tour operators

Zrównoważone biura podróży czerpią szereg korzyści:

– Wyższa wartość dla klienta

– Zwiększenie liczby nowych i lojalnych klientów

– Niższe ryzyko w operacjach i w całym łańcuchu dostaw

– Wyższa retencja pracowników i zdolność do przyciągania najlepszych talentów

– Wyższa satysfakcja klienta

– Poprawa stosunków z partnerami i społecznościami

– Dostęp do różnych programów finansowania

– Uwaga mediów

Z kim współpracujemy

Organizatorzy turystyki wyjazdowej i przyjazdowej

OTA & TRAVEL TECH

Organizatorzy jednodniowych wycieczek i zajęć

stowarzyszenia turystyczne

Co możemy zrobić dla Twojej firmy

ZREALIZOWANE PROJEKTY

KLIENT

Forum Anders Reisen

Travindy dąży do propagowania standardów i praktyk turystyk zrównoważonej i promocji odpowiedzilnego podróżowania. Robimy to, pomagając firmom turystycznym i hotelarskim właściwe promowanie działaań z zakresu rozwoju zrównoważonego i angażowania w te działania klientów. Komunikowanie zrównoważonego rozwoju może być pewnym wyzwaniem, dlatego pomagamy małym i średnim firmom turystycznym w tworzeniu komunikatów na temat zrównoważonego rozwoju na stronach internetowych i portwlach społecznościowych. Zwróciło się do nas Forum Anders Reisen, niemieckie stowarzyszenie zrównoważonych touroperatorów, z prośbą o przeprowadzenie analizy komunikacji zrównoważonego rozwoju, w tym analizy firmowych stron internetowych. Naszym celem było pomóc firmom turystycznym w lepszym wykorzystaniu ich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w sposób… Dowiedz się więcej