Travindy

ZRÓWNOWAŻONE DESTYNACJE TURYSTYCZNE

Zrównoważone zarządzanie celem podróży

Turystyka jest ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Ma również wpływ na środowisko, dobrobyt społeczeństwa i nasze życie kulturalne. Niestety, większość ośrodków turystycznych nadal mierzy swój sukces turystyczny koncentrując się na całkowitej liczbie przyjazdów, a ministrowie turystyki są oceniani przede wszystkim na podstawie wzrostu tych liczb z roku na rok. Jednak przy niektórych liczbach wymykających się spod kontroli, szybko staje się to niewłaściwym środkiem.

Travindy pomaga destynacjom turystycznym znaleźć właściwą drogę do wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego i lokalnych źródeł utrzymania.

Travindy pomaga destynacjom turystycznym znaleźć właściwą drogę do wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego i lokalnych źródeł utrzymania.

Dlaczego zrównoważona turystyka ma znaczenie

sustainable tourism kyrgyzstan

Destynacje dbające o zrównoważony rozwój turystyki doświadczają szeregu korzyści społeczno-ekonomicznych:

– Zrównoważona turystyka zasila lokalną gospodarkę i tworzy miejsca pracy.

– Turyści otrzymują bardziej autentyczne doświadczenia

– Zrównoważony rozwój pozwala uniknąć przesiedlenia mieszkańców, dzięki czemu miejsce docelowe staje się lepszym miejscem do życia i odwiedzania.

– Zrównoważony rozwój pomaga zachować zasoby i odnowić infrastrukturę turystyczną destynacji.

– Zrównoważony rozwój przygotowuje cel podróży na przyszłość

Z kim współpracujemy

Regiony i kraje

MIASTA I MIASTECZKA

PARKI NARODOWE

PRYWATNE DESTYNACJE

Co możemy zrobić dla Twojej firmy

ZREALIZOWANE PROJEKTY

KLIENT

Helvetas

W ramach projektu zrównoważonego rozwoju turystyki zimowej w Kirgistanie prowadzonego przez Helvetas i finansowanego przez rząd Szwajcarii, przeprowadziliśmy ocenę zrównoważonego rozwoju miasta Karakol. Destynacja została oceniona pod kątem 30 kryteriów zrównoważonego rozwoju, zgodnie ze standardem Green Destinations. Składał się on z kryteriów związanych z zarządzaniem destynacją, środowiskiem, klimatem i ochroną przyrody, kulturą i dobrostanem społecznym oraz zaangażowaniem biznesu. Ocena została oparta na danych zebranych przez lokalnych ekspertów, wywiadach z interesariuszami oraz analizie istotności i… Dowiedz się więcej