Globalne kryteria turystyki zrównoważonej

Udostępniamy Państwu globalne kryteria turystyki zrównoważonej dla destynacji turystycznych opracowane przez Światową Radę Turystyki Zrównoważonej.

Kryteria zostały przetłumaczone na język polski przez zespół Travindy przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

    We respect your privacy. Unsubscribe at any time.